Program został podzielony na bloki budujące kompetencje uczestników studiów podyplomowych w czterech obszarach: strategia, system, procesy CRM; marketingowe wykorzystanie danych klientów; zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem. Szczegóły w menu powyżej (granatowe kafelki). Program realizowany w powiązaniu z trwającymi jednocześnie studiami podyplomowymi Zarządzanie projektami IT. Stąd jest możliwość jednoczesnego studiowania dwóch kierunków i otrzymania dwóch dyplomów w jednym roku przy optymalizacji kosztów i poświęcanego czasu. Wspólne przedmioty oznaczone [*]. Informacje o ofercie finansowej w zakładce: Rekrutacja i opłaty.

 

Grupa przedmiotów A: strategia, system, procesy CRM

- Case study wdrożeń systemów CRM, 

- Procesy CRM i ich modelowanie,

- Projekt biznesowy i techniczny CRM, 
- Strategia, system, zarządzanie zmianą - trzy wymiary CRM,

- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych,

- Warsztaty wdrożeniowe programów biznesowych wspieranych systemami CRM. 


Grupa przedmiotów B: marketingowe wykorzystanie danych klientów

- Analityka biznesowa,

- Marketing automation,

- Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami.


Grupa przedmiotów C: Zarządzanie projektami

- Komunikacja w zespole projektowym IT*,

- Podstawy organizacji i zarządzania projektem*, 

- Posługiwanie się oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami (MS Project - laboratorium)*,

- Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych, 

- Zarządzanie ryzykiem w projekcie*, 

- Zarządzanie zmianą*,  

- Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji*,

- Zunifikowany język modelowania (UML) - (MS Visio - laboratorium)*.


Grupa przedmiotów D: Zarządzanie zespołem*

- Coaching w zarządzaniu projektami,

- Psychologia w zarządzaniu,

- Rozwój osobisty kierownika projektu - warsztaty aktorskie,  

- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu.