Nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości