Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

·         Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,

·         Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,

·         Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" pokrywa się z sylabusem CIMA z poziomu CIMA Diploma in Management Accounting – tzw. poziomu operacyjnego.

Słuchacze studiów uzyskują zwolnienia z egzaminów E1, P1, F1, których zaliczenie jest niezbędne w procesie uzyskiwania kwalifikacji CIMA. Część zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych będzie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej dedykowanej studiom podyplomowym "CIMA Finance Leadership – Operational Level". Słuchacze otrzymają też komplet książek z poziomu operacyjnego wydawnictwa Kaplan Publishing https://kaplanpublishing.co.uk/cima

 

Celem studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" jest przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study".

W programie studiów przewidzianych jest 48h warsztatów (Operational Case Study Exam Workshop) przygotowujących do egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study". Harmonogram zajęć jest dopasowany do terminów egzaminów CIMA/CGMA "Operational Case Study". Absolwenci studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają zatem szansę zdobycia dodatkowo dyplomu CIMA Diploma in Management Accounting.

Absolwent studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" powinien wiedzieć jak przygotowywać sprawozdania finansowe, informacje dla rachunkowości zarządczej i jak używać odpowiednich narzędzi decyzyjnych dzięki szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" prowadzone będą na materiałach dydaktycznych przygotowanych w języku angielskim.

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" w większości realizowane będą zdalnie w trybie asynchronicznym (bez jednoczesnego udziału tutora) – za pośrednictwem platformy e-learningowej, z której uczestnik studiów będzie mógł korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym (z jednoczesnym udziałem tutora), w wybrane weekendy (nie częściej niż raz w miesiącu). Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w formule tradycyjnej - w formie jednodniowych zjazdów w siedzibie Uczelni, część natomiast zdalnie (w formie wideokonferencji Zoom). Podkreślić należy, że zajęcia prowadzone w Uczelni również będą transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level"  nie wiąże się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych studiach może zostać zrealizowany całkowicie w sposób zdalny.

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone wyłącznie zdalnie, bez możliwości przyjazdu do siedziby Uczelni.

 

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" adresowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji CIMA na tzw. poziomie operacyjnym Diploma in Management Accounting. Słuchacze zaliczając przedmioty w toku studiów uzyskują zwolnienie z egzaminów E1, P1, F1 i są przygotowywani do zdawania egzaminu CIMA/CGMA "Operational Case Study".

Uczestnikami studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" mogą zostać absolwenci studiów wyższych z zakresu ekonomii / finansów lub innych kierunków studiów, o ile osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Uczestnicy studiów "CIMA Finance Leadership – Operational Level" powinni swobodnie komunikować się w języku angielskim.