Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

  • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
  • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
  • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" pokrywa się z sylabusem CIMA z poziomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting – tzw. poziomu zarządczego.

Słuchacze studiów będą równolegle uczestniczyć w programie CGMA Finance Leadership Program, dzięki czemu będą mogli uzyskać zwolnienia z egzaminów E2, P2, F2, których zaliczenie jest niezbędne w procesie uzyskiwania kwalifikacji CIMA. Słuchacze studiów otrzymają dostęp do platformy e-learningowej dedykowanej programowi CGMA Finance Leadership Program. Część zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych będzie z wykorzystaniem tejże platformy. 

Celem studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" jest przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study" (słuchacze studiów podyplomowych zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej). W programie studiów przewidzianych jest 48h warsztatów (Management Case Study Exam Workshop) przygotowujących do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study". Harmonogram zajęć jest dopasowany do terminów egzaminów CIMA/CGMA "Management Case Study". Absolwenci studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają zatem szansę zdobycia dodatkowo dyplomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Absolwent studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" powinien posiadać wiedzę i kompetencje w zakresie przygotowywania sprawozdania na poziomie grupy kapitałowej, podejmowania decyzji o cenach i produktach, jak opierać decyzje na solidnych podstawach analitycznych, jak również zarządzać projektami i relacjami z otoczeniem przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" prowadzone będą w języku angielskim.


Więcej informacji o kwalifikacji zawodowej CIMA oraz programie CGMA Finance Leadership Program znaleźć można tutaj (film 1) oraz tutaj (film 2)

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" adresowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji CIMA na tzw. poziomie zarządczym - Advanced Diploma in Management Accounting. Słuchacze zaliczając przedmioty w toku studiów uzyskują zwolnienie z egzaminów E2, P2, F2 i są przygotowywani do zdawania egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study".

Uczestnikami studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą zostać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (poziom licencjata lub równorzędny), którzy posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Z uwagi na to, że zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" będą prowadzone w języku angielskim, uczestnicy tych studiów powinni swobodnie komunikować się w języku angielskim.