Program studiów podyplomowych "Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP" obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Podstawy prawa gospodarczego - Kodeks spółek handlowych w praktyce księgowego (10 godz.)
 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej – VAT, PIT, CIT (30 godz.)
 3. Rachunkowość finansowa w środowisku informatycznym (40 godz.)
 4. Organizacja pracy biura rachunkowego z elementami etyki (12 godz.)
 5. Kadry i płace oraz funkcjonowanie programu Płatnik (32 godz.)
 6. Kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe (6 godz.)
 7. Rachunkowość podatkowa (32 godz.)
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza z wykorzystaniem programu Excel (18 godz.)
 9. Egzamin końcowy (2 godz.)
Egzaminy:
 1. Opodatkowanie działalności gospodarczej – VAT, PIT, CIT 
 2. Rachunkowość finansowa w środowisku informatycznym 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.