Educating for 34 801 days
Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Program studiów


Program:


 1. Marketing relacyjny 
 2. Zarządzanie organizacjami usługowymi
 3. Projektowanie produktu usługowego
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. RODO w podmiotach leczniczych
 6. Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 7. Akredytacja podmiotów leczniczych
 8. Zrównoważona karta wyników
 9. Finansowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 10. Zarządzanie wizerunkiem w podmiotach leczniczych
 11. Elementy prawa – odpowiedzialność prawna

Egzaminy:


 1. Marketing relacyjny
 2. Zarządzanie organizacjami usługowymi
 3. Znormalizowane systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych
 4. Akredytacja podmiotów leczniczych
 5. Elementy prawa - odpowiedzialność prawna