Opis szkolenia


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na studium przypadku.
 
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji. Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego. Szkolenie skierowane jest do osób, które:
 • są kierownikami projektów
 • są członkami zespołów projektowych
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.  
Korzyści dla uczestnika: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie 
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym , 
 • potrafił kontrolować przebieg projektu. 
Korzyści dla organizacji: Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi: 
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca, 
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści, 
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej, 
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach, wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

  

Wymagania sprzętowe: 
- Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
- Głośniki/ słuchawki;
- Mikrofon (rekomendowane);
- Bezpłatna aplikacja Zoom
https://zoom.us/download
Wymagania łącza:

Dowolne łącze internetowe

 

EGZAMIN: Egzamin online  – uczestnik otrzymuje „voucher” (ważny rok od otrzymania), na podstawie którego zakłada konto na stronie instytucji akredytującej (People Cert) i ustala konkretny termin egzaminu online. O zadanej porze (nieco wcześniej) uczestnik loguje się na platformę akredytora i przystępuje do zdawania egzaminu. Uczestnik otrzymuje wsparcie i instrukcję krok po kroku, jak należy przejść procedurę rejestracji.

Egzamin odbywa się w języku polskim lub angielskim.

W przypadku uzyskania min. 55% (33 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I godz. 9.00-15.50

Dzień II godz. 9.00-15.50

Dzień III godz. 9.00-15.50

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Program


Główne moduły: 
Przegląd metodyki PRINCE2®. 
Temat Organizacja. 
Proces Przygotowanie Projektu. 
Temat Uzasadnienie Biznesowe. 
Proces Inicjowanie Projektu. 
Temat Plany.
Temat Jakość. 
Temat Ryzyko. 
Proces Zarządzanie Końcem Etapu. 
Temat Postępy. 
Proces Sterowanie Etapem. 
Temat Zmiana. 
Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
Proces Zamykanie Projektu. 
Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem. 
Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.


Język: szkolenie w języku polskim

Trenerzy

  Certyfikowani trenerzy Inprogress 
  Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).


Koszt szkolenia

Cena netto/brutto:  2900 zł


Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały szkoleniowe e-book ( w j.polskim/j.angielskim),
- opiekę merytoryczną trenera,
- voucher dostępu do egzaminu online (do zrealizowania w ciągu roku od otrzymania)

- certyfikat PRINCE2 Foundation,

- dyplom uczestnictwa w szkolenia UEP.


Dyplom uczestnictwa w szkoleniu UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia oraz zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.

Certyfikaty Prince2 Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF około, miesiąc po egzaminie, na adres mailowy wskazany przez uczestnika.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl