DYLEMATY BUDŻETU I WIELOLETNICH 

RAM FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Autor: PALUSZAK G., SAPAŁA M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-780-1

Książka dostępna w Księgarni

 


GOSPODARKA POLSKI PO AKCESJI DO 

UNII EUROPEJSKIEJ. WYMIAR EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Autor: CZTERNASTY W. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-592-0

Książka dostępna w Księgarni

 


MIGRACJE I DELOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Autor: MAŁUSZYŃSKA E.

ISBN: 978-83-7417-747-4

Książka dostępna w Księgarni

 PARADOKSY STREFY EURO

Autor: BOURRINET J., VIGERON P.

ISBN: 978-83-7417-617-0

Książka dostępna w Księgarni

 STAGES OF THE CONVERGENCE IN 

THE DEVELOPED EUROPEAN ECONOMIES

Autor: KOKOCIŃSKA M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-711-5

Książka dostępna w Księgarni STUDIA EUROPEJSKIE NOWE 

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA UE-27

Autor: MAŁUSZYŃSKA E. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-404-6

Książka dostępna w Księgarni