PROBLEMY INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH

Autor: MIZGAJSKA H. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-461-9

Książka dostępna w Księgarni
ROLA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI

Autor: ŁAŃCUCKI J. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-417-6

Książka dostępna w KsięgarniSKRZYNKA NARZĘDZIOWA MENEDŻERA

Autor: WITCZAK H. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-515-9

Książka dostępna w Księgarni
SYSTEM WYNAGRODZEŃ. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Autor: ANDRAŁOJĆ M.

ISBN: 978-83-7417-470-1

Książka dostępna w Księgarni
SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ZNORMALIZOWANYM ŚWIECIE
Autor: ŁAŃCUCKI J. (RED.)
ISBN: 978-83-7417-999-7

Książka dostępna w KsięgarniWPROWADZENIE DO NAUK O ORGANIZACJI

Autor: CYFERT SZ., KRZAKIEWICZ K.

ISBN: 978-83-7417-941-6

Książka dostępna w Księgarni
WYBORY STRATEGICZNE W TEORII I PRAKTYCE

Autor: URBANOWSKA - SOJKIN E. (RED.)

ISBN: 978-83-4-7417-468-8

Książka dostępna w Księgarni
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE. MODELE I DETERMINANTY
ZACHOWAŃ POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Autor: OLEJNIK I.

ISBN: 978-83-7417-902-7

Książka dostępna w KsięgarniZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Autor: ROGOZIŃSKI K. i zespół

ISBN: 978-83-7417-943-0

Książka dostępna w Księgarni
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZYKŁADACH
Autor: SKOWRON-MIELNIK B., WOJTKOWIAK G. (RED.)
ISBN: 978-83-66199-24-8

Książka dostępna w Księgarni
ZMIENNOŚĆ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM

Autor: BANASZYK P.

ISBN: 978-83-7417-596-8

Książka dostępna w Księgarni