Wykształcenie:


  • 2020 – teraz – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Housing rental market in the pre- and post-COVID hedonic perspective: the case of Poland”
  • 2018 - magister nauk społecznych, kierunek: finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 2016 – licencjat nauk społecznych i ścisłych, kierunek: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, specjalność: metody analizy decyzji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Aktywność zawodowa:


  • 2018 – teraz – pracownik Narodowego Banku Polskiego - Oddział Okręgowy w Poznaniu


Problematyka badawcza:


  • Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych
  • Rynek nieruchomości komercyjnych
  • Indeksy cenowe rynku nieruchomości
  • Modelowanie ekonometryczne

https://www.researchgate.net/profile/Michal-Hebdzynski-2

 

Hobby:


  • Koszykówka
  • Planowanie podróży