Wykształcenie
  • 1991-1996 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
  • 1997-2001 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studium Doktoranckie, Wydział Towaroznawstwa 
Doświadczenie zawodowe
  • 2002 - Katedra Marketingu Produktu
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Podstawy marketingu, Zarządzanie produktem, Zachowania uczestników rynku, Opakowanie w strategii marketingowej.

Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
  • Opakowanie jednostkowe jako czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów.
  • Dysonans pozakupowy - przyczyny, metody badania, niwelowanie.
Zainteresowania pozanaukowe
Brydż, muzyka, kino.