Dr inż. Karolina Wiszumirska uczestniczyła w XV Jesiennym Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 w Łodzi. Wygłosiła referat "Projektowanie opakowań zorientowanych na recykling”. Podczas prezentacji omówiła zestaw dobrych praktyk materiałowych w branży opakowaniowej oraz przykłady nieakceptowalnych rozwiązań z punktu widzenia technologii recyklingu, środowiska i konsumenta.