Przebieg kariery


od 2017: Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie

od 2017: Studia licencjackie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: historia sztuki

2009 - 2014: Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2004 - 2009: Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek gospodarka przestrzenna
Zainteresowania naukowe


-    Ekonomia złożoności,

-    Koncepcja złożoności w naukach społecznych,

-    Ekonomia ewolucyjna,

-    Zmiany strukturalne w przemyśle,

-    Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,

-    Aglomeracje i obszary metropolitalne,

-    Metodologia ekonomii.
Publikacje