Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2018

Archiwum roku 2018

17 grudnia 2018
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał na stanowisko przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego dra hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP


6 grudnia 2018
dr Piotr Ratajczak został laureatem konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii: prace doktorskie. Szczegóły na stronie internetowej  


23 listopada 2018

projekt badawczy dr Dawida Szutowskiego zatytułowany "Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach innowacyjnych"  uzyskał dofinansowanie w wysokości 298 900,00 zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 15. Wyniki konkursu na stronie Narodowego Centrum Nauki.

15 listopada 2018
gościem KCAFiW był prof. Zorana Mastilo z Uniwersytetu Wschodniego Sarajewa i Oikos Institute. Rozmawiano o możliwościach współpracy. Profesor wygłosił wykład otwarty pt. „Uwarunkowania makroekonomiczne Bośni i Hercegowiny jako kandydata do Unii Europejskiej”. Zoran Mastilo jest profesorem Uniwersytetu Wschodniego Sarajewa i rozwija współpracę naukową w ramach strategicznej jednostki naukowej Bośni i Hercegowiny, jaką jest Oikos Institute. Profesor Mastilo pełnił funkcję dyrektora generalnego funduszu emerytalnego i rentowego Republiki Serbskiej w latach 2007-2011. Prywatnie interesuje się systemami emerytalnym i ubezpieczenia zdrowotnego. Jest osobą znaną i cenioną nie tylko w kręgach naukowych


12 października 2018
pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2017/2018. Dyplom doktora nauk ekonomicznych wręczono m.in.  dr Piotrowi Ratajczakowi
10 października 2018
odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny pt. „Analiza ekonomiczna wobec współczesnych potrzeb informacyjnych". Wydarzenie uświetnił wykład Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dr Marka Dietla
Gratulacje nadesłali m.in.:


lipiec 2018
Ukazała się książka dr Tomasza M. Zielińskiego pt. "Zasobowo-projektowy rachunek kosztów". Książka ta jest bardzo dobrym oraz kompletnym zbiorem teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA). Podstawowym celem książki jest przekazanie czytelnikom kompleksowej wiedzy, która ma pomóc szeroko rozpowszechnić i wykorzystać zaawansowaną koncepcję zasobowo-procesowego rachunku kosztów w praktyce polskich, europejskich i światowych przedsiębiorstw. Książka szczegółowo przedstawia założenia dotyczące projektowania i wdrażania koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz możliwości jego wykorzystania do wsparcia procesów zarządczych przedsiębiorstw z wielu branż gospodarki. Jest jednocześnie podręcznikiem akademickim, którego zadaniem jest szerzenie zaawansowanej wiedzy controllingowej zarówno wśród praktyków jak i studentów uczelni ekonomicznych.4 - 30 czerwca 2018
Dr  Andrzej Niemiec odbył staż na National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

19 czerwca 2018
Dr hab. Cezary Kochalski , prof. nadzw. UEP został powołany do Kapituły XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. 25 maja 2018
Dr Marek Wierzbiński i dr Artur Jastrzębowski wygłosili referat Influence of Representation of Mezzanine Capital on the Rule of True and Fair View podczas The 19th Annual Conference of Faculty of Finance and AccountingACFA 2018 Scientific Programme w Pradze

24 maja 2018
Dr Andrzej Niemiec wygłosił referat pt. The Role Of Resources In Modern Business”  podczas konferencji “Innovations, reforms and modern business”, która odbyła się w Bijeljina, Republika Serbska


07 - 12 maja 2018
Pani Sophie Lapeyre-Poncet z Universite Grenoble Alpes (Francja) prowadziła wykłady z Financial Analysis w ramach programu Erasmus +

7 kwietnia 2018
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w Biegu po życie.Bieg po Nowe Życie to projekt społeczny na rzecz promocji działań prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Od siedmiu lat w Wiśle i Warszawie spotykają się gwiazdy ekranu, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po transplantacji, którzy startując w marszu nordic walking wspierają cenną inicjatywę.


27 marca 2018
W czasopiśmie The Service Industries Journal ukazał się wysoko punktowany artykuł dra Dawida Szutowskiego “Innovation source, advancement stage and company stock returns” (Impact factor: 1,172; 20 pkt. MNiSW).

14-16 marca 2018
Dr Grzegorz Mikołajewicz, dr Agata Sierpińska-Sawicz i dr Dawid Szutowski wzięli udział w XIX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Zarządzanie Finansami "Czas na pieniądz", która odbyła się w Kołobrzegu. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Szczeciński.

26 lutego 2018

Dr Grzegorz Mikołajewicz i dr Jarosław Nowicki otrzymali podziękowania od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za pracę w roli egzaminatorów (sprawdzanie, opracowywanie i recenzje zadań dla kandydatów na biegłych rewidentów) w kadencji 2013-2017 oraz zaproszenie do dalszej współpracy w kadencji 2018-2021.


16 lutego 2018

Projekt badawczy dr Jarosława Nowickiego zatytułowany Badania nad odrębnością kosztu kapitału własnego w firmach rodzinnych uzyskał dofinansowanie w wysokości 249 852 zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA dla badaczy rozpoczynającym samodzielną karierę naukową. Wyniki konkursu na stronie Narodowego Centrum Nauki.


29 stycznia 2018
Ukazał się artykuł dr Dawida Szutowskiego pt. Abnormal market valuation and new product announcements: the role of advancement stage and innovativeness”. Tekst został opublikowany w czasopiśmie z listy A MNiSW - Innovation: Management, Policy and Practice.