Educating for 34 964 days
Aktualności

Rok 2020

Archiwum roku 2020
10 grudnia 2020
seminarzystka dr. Piotra Ratajczaka – Patrycja Górecka została wyróżniona w XV edycji konkursu VERBA VERITATIS za pracę licencjacką pt. „Znaczenie zasad rachunkowości w raportowaniu niefinansowym na przykładzie spółek z sektora bankowego”.
Warto przy tym nadmienić, że w kategorii prac licencjackich przyznano dwa równorzędne I miejsca i dwa wyróżnienia.
Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego ma na celu kreowanie oraz umacnianie zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw etycznych wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania.

2 - 3 grudnia 2020
dr Aleksandra Szulczewska-Remi wzięła udział w II Dniach Przedsiębiorczości UEP, w trakcie których wspólnie z dr Hanną Nowak z Katedry Mikroekonomii wygłosiła referat pt. "Prezentacja celów działalności Akademickiego Ośrodka Przedsiębiorczości i Innowacji UEP".

18 - 19 listopada 2020
dr Jarosław Nowicki wygłosił referat pod tytułem „Wycena zobowiązań finansowych z tytułu kredytu w zamortyzowanym koszcie. Implikacje dla analizy finansowej przedsiębiorstw niefinansowych” podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE FINANSAMI. Organizatorzy konferencji: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów MBA, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

od 18 listopada 2020
dr Aleksandra Szulczewska-Remi organizuje warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. "Od pomysłu do własnego biznesu", realizowanych wspólnie przez wykładowców UEP oraz przedstawicieli banku Santander Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.becas-santander.com/pl/program/warsztaty

5 listopada 2020
dr Dawid Szutowski uzyskał nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Humanistyka, sztuka i społeczeństwo przyszłości za realizację projektu badawczego pn "">Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych". Nominację przyznało CETRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU


28 października 2020
podczas XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WIEDZA - GOSPODARKA - ŚRODOWISKO swoje referaty zaprezentowali:
  • dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP  - "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy: dynamika produktywności pracy w warunkach epidemii COVID-19",
  • dr Dawid Szutowski - "Impact of Decision-Making Quality on Innovation Process Efficiency".

16 września 2020
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP wygłosił referat podczas konferencji naukowej WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE „TRZYDZIEŚCI LAT TRANSFORMACJI”. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


sierpień 2020
dr Piotr Ratajczak opublikował artykuł pt. The mediating role of natural and social resources in the corporate social responsibility—corporate financial performance relationship w czasopiśmie Managerial and Decision Economics (70 pkt.) wydawanym przez John Wiley & Sons

maj 2020
ukazał się artykuł Sierpińska-Sawicz A., Sierpińska M, Królikowska E., (2020), Where the EBITDA metric is used in coal companies, Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Managment, Vol. 36, Issue 2, s. 5-30 DOI: 10.24425/gsm.2020.132558 (PUNKTY: 70)

25 maja 2020
dr Marek Wierzbiński wygłosił referat The Specificity of the Accounting System and the Importance of a Limited Partnership on the Example of the Economy of the Republic of Poland podczas 21st Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2020)

15 maja 2020
Rada Awansów Naukowych nadała dr Andrzejowi Niemcowi stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

14 maja 2020
Rektor UEP przyznał dr Andrzejowi Niemcowi nagrodę indywidualną II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2019 – za monografię pt.:  „Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej”, wyd. CeDeWu


11-13 lutego 2020
dr Dawid Szutowski uczestniczył  w konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim (Oksford, Wielka Brytania). Dr Szutowski wygłosił odczyt konferencyjny pt. "The impact of eco-innovation on the stock returns of technology-based KIBS: the role of eco-innovation type and its degree of novelty”. W wystąpieniu zaprezentował wyniki badań prowadzonych na terenie całej Unii Europejskiej, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

8 stycznia 2020
dr Dawid Szutkowski został nominowany w plebiscycie “Osobowość Roku 2019” Głosu Wielkopolskiego