Home

dr hab. Killion Munyama


Przebywa na urlopie bezpłatnym od 9.11.2011 wybrany na posła do Sejmu RP na okres kadencji 2011-2014, 2015-2019.

Sejmik WW IV Kadencji - wice przewodniczący Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej SWW, Sejmik WW IV Kadencji - członek Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW, Sejmik WW IV Kadencji - członek Komisji Budżetowej SWW, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej - zastępca przedstawiciela Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej - członek Komisji Rewizyjnej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmik WW III Kadencji - wice przewodniczący Komisji Budżetowej SWW, Sejmik WW III Kadencji - członek Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW, Sejmik WW III Kadencji - członek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego SWW