Wykaz seminariów prowadzonych przez pracowników Katedry


1)      Seminarium magisterskie – studia stacjonarne II stopnia:

 • Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP – „Funkcjonowanie rynku finansowego. Polityka pieniężna; Współczesne finanse i sprawozdawczość w kształtowaniu rynku finansowego”,
 • Dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP – „Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe. Istota, rynek, efektywność”,
 • Dr Tomasz Gabrusewicz - "Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej",
 • Dr Marcin Wiśniewski – „Zwrotne źródła finansowania – banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego”,

2)      Seminarium magisterskie – studia niestacjonarne II stopnia

 •   Prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – „Współczesne finanse i sprawozdawczość w kształtowaniu rynku finansowego”.

3)      Seminarium licencjackie – studia stacjonarne I stopnia

 • Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP –  „Rynek finansowy i jego funkcjonowanie; Współczesne finanse i sprawozdawczość w kształtowaniu rynku finansowego ”;
 • Dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP – „Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe. Istota, rynek, efektywność”, 
 • Dr Tomasz Gabrusewicz - "Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej",
 • Dr Michał Łukowski – „Metody ilościowe na rynku kapitałowym

 • Dr Klaudia Jarno – „Finanse ochrony środowiska - instrumenty finansowe i źródła finansowania ochrony środowiska”


4)      Seminaria na kierunku Finance

Seminarium licencjackie – studia I stopnia na kierunku Finance:

 •   Dr Michał Łukowski – „Quantitative Analysis in Financial Markets”,
 •   Dr Klaudia Jarno – „Environmental finance - financial instruments and funding sources for environment protection”.

Seminarium magisterskie – studia II stopnia na kierunku Finance:

 •    Dr Michał Łukowski – „Quantitative Analysis in Financial Markets”,
 •    Dr Klaudia Jarno – „Environmental finance - financial instruments and funding sources for environment protection”.

5)       Seminaria doktorskie

 • Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP - „Rynek pieniężny i kapitałowy – i ich instrumenty; Polityka pieniężna”,
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP - „Zarządzanie finansami, rynek i system finansowy”,
 • Dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP - „Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe; Efektywność i zarządzanie portfelem inwestycyjnym; Finanse behawioralne”