1. Wpływ nowych form dystrybucji ubezpieczeń turystycznych na ich popularność wśród osób w wieku 20-30 lat, w: T. H. Bednarczyk (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin 2016, s. 181-189.
  2. DERYWATY POGODOWE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POGODOWYM, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016/1, s. 217-228
  3. Opłata za emisję spalin jako źródło finansowania ochrony środowiska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, Zeszyt nr 437, Wrocław 2016, s. 96-105.
  4. Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Zeszyt nr 2, 2016, s. 145-157.