W dniach 11-13 grudnia br. dr Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w międzynarodowej konferencji the 40th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), która odbyła się w Uppsala Universitet w Szwecji. Podczas konferencji zaprezentowała artykuł “Simultaneous embeddedness in domestic and foreign networks of relationships and their impact on a small company’s internationalisation pattern and competitive position – the case of the Polish furniture company”. Dodatkowo dr Ratajczak-Mrozek uczestniczyła w towarzyszącym konferencji "Qualitative Methods Workshop", warsztacie poświęconym badaniom jakościowym w biznesie międzynarodowym.   

W dniach 4-5 grudnia br. dr Marcin Soniewicki wziął udział w międzynarodowej konferencji Intellectual Capital & Education, która odbyła się w Warszawie na uczelni Vistula. Podczas konferencji dr Soniewicki zaprezentował artykuł zatytułowany "Znaczenie wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki – propozycje dla polityki makroekonomicznej".