News

Lipiec 2010

W lipcu 2010 r. dr Milena Ratajczak-Mrozek otrzymała zlecenie na przygotowanie ekspertyzy "Kooperacja polskich przedskiębiorstw" dla Ministerswta Gospodarki.  
Celem ekspertyzy jest zdiagnozowanie sytuacji w zakresie różnych form kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami (zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce oraz identyfikacja podstawowych korzyści i barier stojących na drodze rozwijania współpracy przedsiębiorstw, wraz ze wskazaniem rozwiązań służacych zachęceniu przedsiębiorstw do podejmowania współpracy. Wykonawcami są dr Milena Ratajczak-Mrozek, mgr Łukasz Małys, mgr Adam Dymitrowski, mgr Marcin Soniewicki
.