News

Maj 2019

Pracownicy Katedry nagrodzeni Nagrodami Rektora UEP
23. maja br. pracownicy Katedry otrzymali nagrody zespołowe JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prof. Krzysztof Fonfara i prof. Milena Ratajczak-Mrozek otrzymali nagrodę za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Change in business relationships and networks: Concepts and business reality”, Industrial Marketing Management (razem z prof. Grzegorzem Leszczyńskim). Ponadto prof. Krzysztof Fonfara, dr Bartosz Deszczyński, dr Adam Dymitrowski, dr Aleksandra Hauke-Lopes, dr Łukasz Małys, prof. Milena Ratajczak-Mrozek, dr Marcin Soniewicki i dr Marcin Wieczerzycki otrzymali nagrodę za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za monografię pt.: „The internationalisation Maturity of the Firm. A Business Relationship Perspective”, wyd. Cambridge Scholars Publishing.

W dniach 22-24. maja br. prof. Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie rozwojem organizacji” organizowanej przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Przedstawiła artykuł „Conflicts in foreign inter-organisational relationships of multinational enterprises” (współautorzy prof. Krzysztof Fonfara, dr Aleksandra Hauke-Lopes). Artykuł zostanie opublikowany w „Springer Proceedings in Business and Economics”.