W dniach 19-20 października 2018 roku dr Aleksandra Hauke-Lopes uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Academy of International Business US Northeast w Filadelfii pod tytułem „Global Entrepreneurship & Innovation”, w trakcie której zaprezentowała artykuł pt. How Do Companies Handle Psychic Distance in Different Cultural Settings – Some Empirical Evidence.


18 października 2018 r. dr hab. Milena Ratajczak otrzymała nagrodę indywidualną I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za monografię pt. „Network Embeddedness. Examining the Effect on Business Performance and Internationalization”.


12 października 2018 r. odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2017/2018. Dyplom doktora habilitowanego otrzymała dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, natomiast dyplomy doktora nauk ekonomicznych otrzymali dr Marcin Wieczerzycki oraz dr Filip Nowacki.