News

Sierpień 2013

W dniach 30 sierpnia do 2 września 2013r. dr Milena Ratajczak-Mrozek i dr Łukasz Małys wzięli udział w międzynarodowej konferencji IMP 2013 „Building and Managing Relationships in a Global Network: Challenges and Necessary Capabilities” organizowanej przez Industial Marketing and Purchasing Group i Georgia State University, Robinson College of Business w Atlancie w USA. Dr Ratajczak-Mrozek wygłosiła referat „The effect of companies’ simultaneous embeddedness in different local and global networks – a SME perspective” natomiast dr Małys "The roles of relationship actors in value creation in the automotive wholesale network" (wspólnie z Ralfem Berckhanem).

W sierpniu 2013r. dr Milena Ratajczak-Mrozek została wybrana na członka Editorial Board nowopowstałego czasopisma "Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)" wydawanego przez The Institute of Eastern Europe and Central Asia we współpracy z Webster University in St. Louis, USA