News

Sierpień - wrzesień 2011

W dniach 28-30 września 2011r. Katedra Marketingu Międzynarodowego gościła Profesor Alexandrę Waluszewski (Uppsala University) oraz  Profesora Håkana Håkanssona(Norwegian Business School). 
Zaproszeni goście należą do głównych przedstawicieli Industrial Marketing and Purchasing Group, organizacji zrzeszającej badaczy z całego świata zajmujących się wpływem relacji międzyorganizacyjnych oraz sieci biznesowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W ramach wykładów otwartych Profesor Håkan Håkansson wygłosił referat pt. "Business in Glonal Transaction Patterns", natomiast  Profesor Alexandra Waluszewski wygłosiła referat pt. "Policy in Glonal Transaction Patterns". Wizycie gości towarzyszyły rozmowy na temat przyszłej współpracy w zakresie badań naukowych. Wydarzenie było współfinansowane ze środków programu "Akademicki Poznań".

W dniach 19-20 września 2011r. dr Robert Szczepański, dr Miłosz Łuczak oraz mgr Marcin Soniewicki wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji" organizowanej przez Katedrę Handlu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr Robert Szczepański przedstawił referat pt.: "Rola kontaktów nieformalnych w działaniach outsourcingowych na rynkach zagranicznych - wyniki badań" zaś dr Miłosz Łuczak oraz mgr Marcin Soniewicki przedstawili referat pt.: "Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy".

Z początkiem września 2011 r. do zespołu Katedry Marketingu Międzynarodowego dołączył dr Bartosz Deszczyński.

Dr Robert Szczepańskidr Milena Ratajczak-Mrozek oraz mgr Łukasz Małys wzięli udział w 27 Międzynarodowej Konferencji Naukowej "The impact of globalization on networks and relationship dynamics" zorganizowanej przez Industrial Marketing and Purchasing Group w Glasgow. Podczas konferencji dr Milena Ratajczak-Mrozek i mgr Łukasz Małys wygłosili referat "Formal and informal cooperation within supply chains and company performance". Dr Robert Szczepański wygłosił referat "Risk management system in business relationships: Polish case studies" (współautorstwo z dr Justyną Światowiec-Szczepańską). Konferencja organizowana przez Grupę IMP, zrzeszającą naukowców z całego świata zajmujących się problemem powiązań sieciowych na rynkach B2B, odbyła się w dniach 31.08 - 03.09.2011 roku.