W dniu 17 września 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowa „Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku”, której organizatorem była Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tegoroczna Konferencja miała szczególny charakter, bowiem połączona była z Jubileuszem 70. lecia

prof. dra hab. Jerzego Schroedera oraz prof. dra hab. Henryka Mruka.


link do strony konferencji:

http://handelifinanse.ue.poznan.pl/