Komisje wydziałowe

Kierownik Studiów Doktoranckich na WGM


Kierownikiem Wydziałowych Studiów Doktoranckich jest Pani dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP.