Aktualności

Umowa o współpracy między Uniwersytetem Lotaryńskim Nancy-Metz i UEP

Informacja dla doktorantów zainteresowanych przygotowaniem rozprawy doktorskiej we współpromotorstwie

Szanowni Państwo,
Doktoranci zainteresowani podjęciem studiów doktoranckich i przygotowaniem rozprawy doktorskiej we współpromotorstwie, w ramach umowy o współpracy między Uniwersytetem Lotaryńskim Nancy-Metz i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, proszeni są o przygotowanie indywidualnych dossiers w języku angielskim, w których powinny się znaleźć:
1. CV kandydata
2. Określenie problematyki rozprawy doktorskiej: spozycjonowanie problemu badawczego na tle istniejącej literatury przedmiotu, cel główny, cele podrzędne, teza/y, metody, oczekiwane wyniki, wartość dodana, ...
3. Uzasadnienie dlaczego kandydat jest zainteresowany przygotowaniem rozprawy doktorskiej w języku angielskim pod kierunkiem naukowym dwóch promotorów (pośrednio oznacza to potwierdzenie właściwych kompetencji językowych kandydatów).
4. Informacje o polskim opiekunie naukowym/promotorze: afiliacja, ważniejsze publikacje, zgoda na opiekę nad doktorantem wspólnie z opiekunem z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy.

Dossier w formie wydruku i na płytce CD należy złożyć
do 15 listopada 2015 r. na ręce koordynatora dr hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP w p.4.3. w nowym budynku CEUE przy ul. Towarowej 55.

W razie wszelkich wątpliwości proszę się kontaktować z koordynatorem w czwartki, w p.4.3., w godz. 11.00 - 13.00 w nowym budynku CEUE przy ul. Towarowej 55 lub za pośrednictwem poczty:
krzysztof.malaga@ue.poznan.pl.

Wszystkie właściwie przygotowane dossiers zostaną wysłane do koordynatora umowy na Uniwersytecie Lotaryńskim w Nancy w celu doboru drugiego opiekuna naukowego. Oznacza to, że o zakwalifikowaniu do dalszych etapów współpracy zadecyduje jakość przygotowanego dossier i znalezienie właściwego partnera do współpracy na Uniwersytecie Lotaryńskim w Nancy.

Z poważaniem

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
(-)prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP