Z przyjemnością informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych artykułów, Rada Naukowa VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii" podjęła decyzję o rekomendowaniu do publikacji następujących artykułów:

w Przeglądzie Statystycznym:
 1. Marta Kornafel, Iwan Telega: Natural capital in economic models
 2. Michał Pietrzak: Charakterystyka wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie dostępnych źródeł danych dla Polski
 3. Henryk Runka: Applying second-order norm cones in continuous optimization
 4. Marek Szydłowski, Aleksander Stachowski, Adam Krawiec: Rozwiązania modeli wzrostu gospodarczego poza ścieżką zrównoważonego wzrostu

w Economics and Business Review:
 1. Joanna Wolszczak-Derlacz: The analysis of firms’ involvement in internationalisation and determinants of its intensity – analysis for developing and post-transition economies
 2. Iwona Bąk, Katarzyna Cheba: The application of the dynamic classification in order to evaluate the changes of the European Union’s sustainable development
 3. Dominika Machowska: Markovian Nash equilibrium in a modied Lanchester model of duopoly market expansion
 4. Magdalena Ulrichs: Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. The stability analysis
 5. Lucyna Przezbórska-Skobiej, Jarosław Lira: Tourist resources of rural areas as a factor of agritourism development (Relative typological classification of districts of the Wielkopolska region)
 6. Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn, Feliks Wysocki: The application of generalized ordered logit model to the identification of determinants of lau2's financial condition

w Studia Oeconomica Posnaniensia:
 1. Małgorzata Just: Zależności pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na Chicago Board of Trade i Euronext w Paryżu
 2. Julita Wyrwał: Relacje pomiędzy ryzykiem sektora bankowego a sytuacją makroekonomiczną na przykładzie wybranych krajów europejskich
 3. Radosław Murkowski: Zaawansowanie procesu starzenia się populacji Polski

Autorzy rekomendowanych prac w najbliższym czasie otrzymają pocztą oficjalną rekomendację w formie "papierowej".

Przypominamy, że fakt przyznania rekomendacji nie oznacza automatycznego przyjęcia pracy do druku – prosimy Autorów o samodzielne zgłaszanie artykułów (wraz z dołączoną rekomendacją) do wybranych przez siebie czasopism, gdzie zostaną poddane procedurze recenzyjnej.

Jednocześnie informujemy, że fakt nieprzyznania rekomendacji nie wyklucza opublikowania pracy - Autorzy mają prawo samodzielnie zgłaszać artykuły do dowolnych czasopism, gdzie zostaną poddane procedurze recenzyjnej.

Przypominamy, że każde czasopismo wymaga przygotowania artykułu według własnych reguł edytorskich i poddaje artykuł obowiązującej w czasopiśmie procedurze recenzyjnej.