Imię i nazwisko autora: DOMAN M.
Opis książki: Ceny akcji na giełdach kształtują się pod wpływem wieluczynników. Należą do nich nie tylko napływające informacje i aktywność różnych grup inwestorów, ale także rozwiązania techniczne, organizacyjne i regulacje prawne. Mikrostruktura konkretnego rynku to zespół jego charakterystycznych cech i mechanizmów, które decydują o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach oraz w jakim czasie są zawierane transakcje. Badania mikrostruktury dotyczą więc rzeczywistości handlu na rynkach finansowych w całej jej złożoności i koncentrują się na zjawiskach zwykle zaniedbywanych w matematycznych modelach procesów finansowych. W niniejszej monografii zostały przedstawione trzy nurty tych badań — analiza rzeczywiście działających rynków, teoretyczne modele ekonomii matematycznej skonstruowane w celu wyjaśniania obserwowanych prawidłowości i metody ekonometrii finansowej stosowane w analizie mikrostruktury. Uzyskany obraz aktualnej wiedzy na temat mikrostruktury giełd jest wszechstronny i zainteresuje wszystkich zajmujących się rynkami finansowymi — czy to w ramach badań akademickich, czy też w praktyce inwestowania.
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra:KMS