Z uwagi na liczne prośby o przedłużenie terminu nadsyłania abstraktów na IX Środowiskową Konferencję Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, informujemy, że podjęliśmy decyzję o przesunięciu tego terminu do dnia 14 sierpnia, wydłużeniu uległ również termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – przedłużyliśmy go dla Państwa do dnia 01 września br.
Korzystając z okazji pragniemy raz jeszcze serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w IX Środowiskowej Konferencji Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo (w skrócie: GTS), organizowanej przez Kierowników Studiów Doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.
Termin konferencji został ustalony na dzień 08 września 2017r., w godz. 8.00-18.00. Osiągnięcia naukowe młodych adeptów nauki prezentowane będą w formie krótkich prezentacji ustnych podczas sesji tematycznych, prowadzonych równolegle w trzech salach. Dodatkowo, celem wzbogacenia programu konferencji odbędzie się sesja tematyczna – warsztaty z zaproszonymi praktykami biznesu. Zgodnie z tradycją GTS nadesłane artykuły zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, na które składa się książka abstraktów oraz monografia naukowa.
Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony internetową konferencji http://gts.ue.poznan.pl/
 
Obszary tematyczne konferencji:
- Ekonomia
- Finanse 
- Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
- Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
- Towaroznawstwo
- Zarządzanie
Efektem konferencji będzie monografia. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną oddane recenzjom.
Bez aktywnego udziału w konferencji nie będzie możliwości publikacji.
Ważne terminy
Przesłanie zgłoszeń i abstraktów: 14 sierpnia 2017 r.
Przesłanie przez organizatorów informacji o akceptacji abstraktu:  21 sierpnia 2017 r.
Uiszczenie opłaty konferencyjnej: 02 września 2017 r.
Opublikowanie programu konferencji: 29 sierpnia 2017 r.
Przesłanie prezentacji: 6 września 2017 r.
Konferencja: 8 września 2017 r.
Przesłanie artykułów: 30 września 2017 r.