7 Instrumenty algebry liniowej

7.3 Macierz odwrotna