Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2009

Archiwum roku 2009

21-24 października 2009 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Swój artykuł zaprezentował:

  • prof. C. Kochalski (współautor B. Kicińska): Ujmowanie kapitału intelektualnego w raportach rocznych spółek giełdowych z Wielkopolski.

12-14 października 2009 r.
Odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Swój artykuł zaprezentował:

  • prof. C. Kochalski (współautor K. Gruszczyński): Beyond Budgeting w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

18-20 czerwca 2009 r.
Odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

  • prof. C. Kochalski: Ocena wstępna wyników działalności przedsiębiorstw poznańskich na tle innych miast,
  • mgr J. Nowicki: Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM).

22-24 kwietnia 2009 r.
Odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

  • prof. C. Kochalski: Źródła kryzysu finansowego i gospodarczego,
  • dr R. Polaczek: Dylematy wyceny wartości małego przedsiębiorstwa.

13 marca 2009 r.
Dr hab. Cezary Kochalski został powołany w dniu 13 marca 2009 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.