Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2014

Archiwum roku 2014

28  listopada 2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), przyznała środki finansowe dla działania „Rozwój Polskich Uczelni”. Dofinansowanie otrzymało 38 projektów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako jedyna uczelnia w Poznaniu, otrzymała dofinansowanie na trzy projekty, w tym Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych.


28  listopada 2014

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP i mgr Piotr Ratajczak wzięli udział w spotkaniu uczestników projektu Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe zorganizowanym przez International Performance Research Institute. Gospodarzem spotkania był prof. Bohumil Kràl, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague (Czechy).


27  listopada 2014

dr Aleksandra Szulczewska-Remi wygłosiła referat pt. „Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP” podczas konferencji „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał”, w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym.Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Miasta Poznania, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Cały cykl konferencji został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1 października 2014

dr Aleksandra Szulczewska-Remi została powołana jako przedstawiciel UEP (tzw. Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej) do Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej.


10-12 września 2014

Dr Agata Sierpińska Sawicz i dr Jarosław Nowicki uczestniczyli w konferencji naukowej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Global Economy & Governance” organizowanej przez National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania (NUPSPA), która odbyła się w w Bukareszcie.
10 września 2014

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zielińskiej-Anders na temat "Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem". Promotorem pracy był  dr hab. C. Kochalski, prof. nadzw. UEP.

3-9 września 2014

dr Justyna Tanaś w ramach programu LLP/Erasmus odbyła staż szkoleniowy na University of Seville (Hiszpania).czerwiec 2014

ukazała się książka pt. „Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw” pod redakcją naukową Małgorzaty Kowalik i Agaty Sierpińskiej-Sawicz 


16-17 czerwca 2014

dr Justyna Tanaś wygłosiła referat Pozarolnicze formy użytkowania gruntów w gminach aglomeracji poznańskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Konferencja odbyła się w Hotelu Mera Spa w Sopocie.


12 czerwca 2014

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Chudzińskiego na temat "Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym". Promotorem pracy był  dr hab. C. Kochalski, prof. nadzw. UEP.


11 czerwca 2014

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Zielińskiego na temat "Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie". Promotorem pracy był  dr hab. C. Kochalski, prof. nadzw. UEP.


26 – 28 maja 2014

Dr Justyna Tanaś wygłosiła referat „Pochodzenie nabywców nieruchomości w aglomeracji poznańskiej” podczas XXII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie zorganizowanej we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbyła się w hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach

17 maja 2014
Dr Aleksandra Szulczewska-Remi wygłosiła referat pt. „Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości" podczas konferencji naukowej pt. „Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości” organizowanej przez Centrum Innowatyki WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu. Konferencja połączona była z otwarciem Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu.

9 kwietnia 2014

Dr Agata Sierpińska-Sawicz odebrała dyplom doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Determinanty polityki dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.". Uroczystość odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


3 kwietnia 2014

Dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP, był moderatorem sesji Modele biznesowe a zarządzanie finansami podczas XV Międzynarodowej Konferencji ZARZĄDZANIE FINANSAMI, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 2-4 kwietnia 2014 w Hotelu Aquarius w Kołobrzegu.


17 marca 2014

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w VIII Międzynarodowym Kongresie Controllerów. Tematem przewodnim Kongresu były innowacyjne rozwiązania controllingowe. Kongres odbył się w Poznaniu w Hotelu Andersia.