Educating for 35 009 days
Home

dr Anna Bernaciak


Przebieg kariery


2006 - 2010: Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2001 - 2006: Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek gospodarka przestrzenna
Zainteresowania naukowe


- przestrzeń miejska i jej kształtowanie,
- zachowania ludzi w przestrzeni,
- struktura i funkcjonalność przestrzeni współczesnych miast polskich i
  europejskich,
- kształtowanie się rynku nieruchomości w miastach, w tym rynku
  nieruchomości mieszkaniowych,
- dynamika rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym,
- ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.Publikacje
Hobby


- Architektura i urbanistyka,
- Literatura współczesna.
 pokój 1127 Collegium Altum
e-mail: anna.bernaciak@ue.poznan.pl