Educating for 35 009 days
Home

dr Anna GórskaPrzebieg kariery


2012 - Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie

Praca magisterska: Potrzeby mieszkaniowe studentów i możliwości ich realizacji (na przykładzie Poznania)

2012 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

2015 - Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność: Wycena nieruchomości

2016 - Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie

Praca doktorska: Znaczenie zmian warunków mieszkaniowych dla kosztów utrzymania i wyposażenia mieszkań w Polsce
Zainteresowania naukowe


- Rynek nieruchomości mieszkaniowych,

- Sytuacja mieszkaniowa w Polsce i na świecie,

- Koszty utrzymania nieruchomości,

- Zarządzanie nieruchomościami.
Publikacje
Hobby


- podróże,
- dobra książka,
- aktywny wypoczynek (basen, rower),
- gotowanie.


 pokój 1123 Collegium Altum
e-mail: anna.gorska@ue.poznan.pl