Doktor nauk o finansach.

Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych (2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym

Obszary badawcze:
 • rynek kapitałowy,
 • rynek kapitału podwyższonego ryzyka.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • procesy restrukturyzacji finansowej,
 • architektura rynku kapitałowego.

Wybrane publikacje:
 • D. Zawadka, W. Goszczyński, Wezwania do sprzedaży akcji a reakcja rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Humanistyka i Nauki Społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 11., red. K. Pujer, Wrocław 2019.

 • D. Zawadka, Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na kondycję europejskich alternatywnych systemów obrotu, [w:] Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, 2014/326, red. A. Kopiński i A. Bem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014,
 • D. Zawadka, Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, Poznań 2013,
 • D. Zawadka, M. Stradomski, Rodzinne fundusze podwyższonego ryzyka – family venture capital, [w:] Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013,
 • D. Zawadka, Aktywność funduszy Venture Capital w ramach alternatywnych systemów obrotu, [w:] Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, Tom 2, red. A. Kopiński i T. Słoński, B. Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012,
 • D. Zawadka, P. Łągwa, Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw. Zastosowanie teorii w praktyce., [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012,
 • D. Zawadka, Rola wyniku finansowego i przepływów pieniężnych w budowie portfela inwestycyjnego, [w:] Wpływ zakresu ujawniania informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, red. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011,
 • D. Zawadka, A. Zaremba, Źródła ryzyka systematycznego w kalkulacji kosztu kapitału w warunkach polskich, [w:] Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, red. A. Kopiński i B. Bernaś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011,
 • D. Zawadka, A. Zaremba, Rozpiętości widełek cenowych. Pierwszy krok do niedowartościowania IPO, [w:] Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. J. Grzywacz i S. Kowalski, Instytut Nauko Ekonomicznych, Płock 2010,
 • D. Zawadka, A. Zaremba, Financial Results Fluctuations as a Determinant of a Business Value Increase, [w:] Modern Managerial Finance, red. Waldemar Frąckowiak I Cezary Kochalski, Poznan University of Economics Press, Poznań 2010,
 • D. Zawadka, M. Stradomski, Przepływy pieniężne v. zysk księgowy jako nośniki wartości przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009,
 • D. Zawadka, Eurex [w:] Giełdy kapitałowe w Europie, red. U. Siwek, CeDeWu, Warszawa 2008.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • siatkówka.