Inauguracyjne spotkanie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania

 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UEP prowadził Przewodniczący Rady Biznesu WZ prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP.

W trakcie posiedzenia Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP wręczył nominacje członkom Rady Biznesu Wydziału Zarządzania.

Na spotkaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Zarządzania:

 

-  Prodziekan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP przedstawił ofertę dydaktyczną Wydziału Zarządzania.

-  Prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP przedstawił Strategię Wydziału Zarządzania na lata 2013 – 20120.

-  Prodziekan dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP przedstawił informacje na temat programów kształcenia na Wydziale Zarządzania.

-  Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP przedstawiła ofertę Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania.

-  Dr Andrzej Stańda przedstawił ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

 

Spotkanie zakończył wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marka Rekowskiego, prof. zw. UEP pt. „Czy warto inwestować w wino?”