Przewodniczący Kapituły Konkursowej:
- Krzysztof Leń

Członkowie:
- Michał Adamczewski
- Janusz Jankowiak
- Aldona Poręba-Sokołowska - ekspert zewnętrzny
- dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP
- dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP
- dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP