Jestem wychowanką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, najpierw studentką potem doktorantką a aktualnie profesorem nauk ekonomicznych, na stanowisku profesora zwyczajnego. Szczególną rolę w moim życiu a zwłaszcza w zdobywaniu wiedzy i umiejętności odgrywała i odgrywa muzyka, która wprowadza harmonię i optymizm w pracy nad sobą i swoją osobowością. Moją muzyczną edukację rozpoczęłam od 6 roku życia w klasie fortepianu, a dwa dyplomy i ten maturalny po ukończeniu gimnazjum i ten średniej szkoły muzycznej dały mi szansę wyboru pomiędzy studiami ekonomicznymi a studiami pianistycznymi. Wybrałam ekonomię, a w żmudnej i wymagającej pracy naukowej precyzja i wyobraźnia twórcza muzyka pomaga w osiąganiu wytyczonych celów zawodowych i osobistych.

W latach osiemdziesiątych, pełniłam funkcję Redaktora Naczelnego „Problemów Magazynowania i Transportu”, dzisiejszej „Logistyki”.
W latach 1992, 1993 byłam współtwórcą specjalności Transport i Logistyka i pierwszym wykładowcą nowego przedmiotu Logistyka na Wydziale Zarządzania AEP.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych byłam współzałożycielem i redaktorem Naczelnym czasopisma „Eurologistics”.
W latach 1993 – 1998 pełniłam funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania AEP, a w latach 1998 – 2005 byłam Dziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Współorganizowałam utworzenie Koła Naukowego Logistyki, które funkcjonuje już 10 lat i pracuje przy Katedrze Logistyki Międzynarodowej.
Aktualnie jestem koordynatorem specjalności Logistyka Międzynarodowa na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
Od roku akademickiego 2009/2010 jestem organizatorem i kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
W latach 2007 – 2009 zostałam jednym z 13 ekspertów, wyłonionych w konkursie, w ogólnopolskim programie prowadzonym przez PAN pt. Zrównoważony rozwój Polski – Foresight Transport, w latach 2007- 2009.
Powołano mnie także jako Przewodniczącą Komisji d/s Oceny Postępów Pracowników Naukowo- Dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
Jestem członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP.
W lutym 2010 roku zostałam powołana do składu Rady Programowej”Working Papers”.

Publikacje:
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Gołembska jest autorem i współautorem a także redaktorem naukowym ponad 250 prac, z których na szczególną uwagę zasługują takie książki jak:

Podstawy logistyki, wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2006r.
Podstawowe problemy logistyki globalnej międzynarodowej i eurologyistyki, wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi, 2007r.
Logistyka w usługach, PWN, Warszawa 2008r
Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008r.
Logistyka w gospodarce światowej, wydawnictwo C. H.BECK, Warszawa 2009r
Kompendium wiedzy o logistyce, wydawnictwo PWN, Warszawa, wydanie IV, 2010r

Inne wybrane publikacje:

E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w rozwoju biznesu E. Gołembska, Wpływ logistyki globalnej na zarządzanie usługami, w : Z badań nad transportem i polityką gospodarczą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007r.
E. Gołembska, Zadania logistyki międzynarodowej w procesach integracji w Europie Europie na świecie, w: Handel i Finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2007r.
Transport lotniczy w rozwoju Wielkopolski XXI wieku, w: Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.
Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008r.
Zadania transportu w logistyce międzynarodowej w XXI wieku, w: Transport i komunikacja listopad – grudzień 2008, 6/2008.
Conditions of global logistics development, w: Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, 2008.
Logistyka międzynarodowa integracji państw Europy i świata, w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009r.
Development of international logistics In the globalizing 21 –st century economy, w: Innovative perspective of transport and logistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009r.
Logistyka międzynarodowa w integracji państw Europy I świata, w: Determinanty I wyzwania gospodarki światowej, zeszyt naukowy, pod red. E. Najlepszy, M. Bartosik – Purgat.
Logistyka w naukach o zarządzaniu międzynarodowym, w: Logistyka w naukach o zarządzaniu:księga poświęcona pamięci profesora Sołtysika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010r.
Z badań nad regionalizacją logistyki międzynarodowej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, wydawnictwo UEP, 2010r