Przewody i postępowania doktorskie/ Doctoral proceedings

Procedury przewodów i postępowań doktorskich/ Procedures in doctoral proceedings