Educating for 34 434 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 97/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Rachunkowość” (w Bydgoszczy)