Wydział Ekonomii

dr Agnieszka Poczta-Wajda

dziedziny: polityka rolna krajów rozwiniętych, stosunki międzynarodowe, WTO, handel produktami rolno-żywnościowymi
e-mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl