Wydział Ekonomii

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

dziedziny: bankowość i systemy bankowe, bankowość spółdzielcza, zarządzanie zasobami ludzkimi
e-mail: jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl