Zapytania ofertowe

ZO-23-18 usługi hotelowe w ramach międzynarodowej akredytacji AMBA

Wynik postępowania
Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 08.05.2018 do godz. 10:00  w Kancelarii, budynek B,
pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe - Noclegi członków komisji akredytacyjnej AMBA”