Czech Republic

Mendel University in Brno

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2004/2005)