Finland

Turku University of Applied Sciences

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2001/2002)