Japan

Meiji University, Tokio

(umowa międzyuczelniana od 2011 roku)