Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor ponad 100 publikacji z problematyki pośrednictwa oraz doradztwa kredytowego i finansowego, instytucji parabankowych, do najważniejszych z nich należą: Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UE Poznań 2016; Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010; Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.
Nominowany do Nagrody Beta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami, w 2017 r. został laureatem Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, ekspert portalu Franczyzabanku.pl

 

dr Anna Warchlewska 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programów edukacji ekonomicznej oraz Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych z siedzibą w Poznaniu. W pracy badawczej i naukowej koncentruje się na takich zagadnieniach jak: finanse osobiste, finanse gospodarstw domowych, wykluczenie finansowe, edukacja ekonomiczna, działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych.
Link do dorobku naukowego: https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/e1a0391c45e14bceb299d0394c686788