dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor ponad 100 publikacji z problematyki pośrednictwa oraz doradztwa kredytowego i finansowego, instytucji parabankowych, do najważniejszych z nich należą:
Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UE Poznań 2016;
Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010,
Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.

Nominowany do Nagrody Beta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami, w 2017 r. został laureatem Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, ekspert portalu Franczyzabanku.pl