Nieodpłatne zajęcia z ekonomii dla uczniów.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje kolejną edycję nieodpłatnych zajęć z przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i biznesu dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz uczniów klasy 7 i gimnazjalistów (Akademia Młodego Ekonomisty). Celem zajęć w ramach programów AME i EUD jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach społecznych, gospodarczych i biznesowych. Zapisy drogą elektroniczną potrwają do 17 września 2017 r. przez strony:

AME: http://www.gimversity.pl/
EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Pod okiem wykładowców akademickich i praktyków biznesu kształcić się może co semestr ponad 240 uczniów. Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Tworzenie zwycięskich strategii biznesowych, zadbanie o stronę finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej, wprowadzanie na rynek nowego produktu, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzi studenci dowiedzą się również jaka jest rola pieniądza w i podatków gospodarce oraz nauczą się rozumienia najważniejszych zjawisk gospodarczych. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę. Dostaną indeks studenta, a na koniec zajęć zawalczą o wartościowe nagrody. Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Po półgodzinnym wykładzie rozpoczynany jest warsztat, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Młodzież pracuje wówczas w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.
W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii.

Terminy zajęć: 12 października, 9, 16, 23, 30 listopada oraz 7 grudnia 2017 r. 


Koordynator organizacyjny zajęć:
Agnieszka Hała
Biuro Promocji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
tel. 61 856 94 84