Almaty Managment University:
- umowa bilateralna od 2016 r.
- umowa w ramach programu Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) na lata 2016- 2018